slova od 2 do 3 znaku
Kategorie: perl-awk-sed

# odstrani mezery zprava a pak zleva
sed 's/[ \t]*$//' soubor -i
sed 's/^[ \t]*//' soubor -i


# slova 3 a 4 pismena
egrep '^\w{3,4}$' soubor
grep '^.\{4\}$' soubor

grep '^.\{4,6\}$' cs-jmena.txt > cs-jmena-max5-znaku.txt


14.6.2007 1:29:53