vytisk man do souboru
Kategorie: linux

man fwlogwatch | col -b > soubor.txt


1.3.2007 15:15:51