adresáře na malá písmena
Kategorie: linux

cat soubor | sed '/[A-Z]\{1,100\}/!d' >> opravit.txt


#!/bin/bash

DBS=`cat seznam`


for i in $DBS; do

MALA=`echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`
echo "$i - $lc"
rsync -rpog --remove-sent-files $i/ $MALA
echo
done


29.1.2007 17:35:28