awk sed
Kategorie: perl-awk-sed

http://www.abclinuxu.cz/forum/show/160199

http://www.abclinuxu.cz/forum/show/159966
http://www.abclinuxu.cz/forum/show/160860
skripty pro sed
http://sed.sourceforge.net/sed1line_cz.html
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~tomby/perl4.html
http://sed.sourceforge.net/sed1line_cz.html
http://www.unixguide.net/unix/sedoneliner.shtml

man sed
http://www.hmug.org/man/1/sed.phphttp://sed.navajo.cz/
http://www.unixguide.net/unix/sedoneliner.shtml

regularni vyrazy uvod
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~tomby/perl4.html


http://sed.sourceforge.net/grabbag/


sed 's/ex\([0-9]\{4\}\)/\1/g' nazev_souboru

Což znamená: najdi řetězec ex bezprostředně následovaný čtyřikrát (\{4\}) opakovanou číslicí ([0-9]), přičemž tuto čtveřici si zapamatuj (kulaté závorky kolem ní). Celý tento řetězec (tedy ex i číslice) nahraď první (\1), v tomto případě jedinou, zapamatovanou skupinou znaků, tedy onou čtveřicí číslic. Jednotlivé části nahrazovacího příkazu (co matchuju, čím to nahrazuju, modifikátory) jsou odděleny lomítkem (normálním), modifikátor g říká: nahraď všechny výskyty na řádku, ne jen první (což je default).3.12.2006 23:25:03