rb aktivni ucet
Kategorie: ostatni

Strana 2 z 8Název položkyFrekvencePodnikatelské eKonto SMARTPodnikatelské eKonto KOMPLET PLUSPodnikatelské eKonto EXCLUSIVE2.Cena, pokud není účet aktivně využívánměsíčně99 Kč250 Kč750 Kč1)Využívání účtu se hodnotí za kalendářní měsíc předcházející měsíci, za který je cena účtována. Aktivní využívání znamená, že ve sledovaném období částky plateb a hotovostních vkladů ve prospěch účtu dosáhnou nejméně 15 000 Kč a zároveň budou provedeny alespoň tři odchozí platby. Mezi příchozí platby se nezapočítávají převody z účtů téhož klienta, připisované úroky a příchozí/reverzní karetní transakce. Mezi odchozí platby se pak nezapočítávají převody mezi účty a vklady téhož klienta, platby vůči bance a daně z úroků


15.1.2021 15:44:10