trava travni hmota z hektaru sekani
Kategorie: zahrady

ROCNE
1500KG NEBOLI 6m3 NA 1000M2
tj 4x rocne seceni = 1,5m3 na 1000m2

http://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-mulcovat-travu-25469.htmlhttp://www.uroda.cz/likvidace-odpadni-travni-hmoty/

Do první skupiny patří travní hmota z údržby extenzivních trávníků vznikající ve velkém množství při údržbě krajnic, břehů, svahů liniových staveb (železnice, dálnice) a luk. Zpravidla se vyznačuje větší délkou rostlinných segmentů se širším zastoupením travních a nezřídka i ostatních druhů rostlin. Charakteristická je nižší vlhkost a různý stupeň zdřevnatění rostlinných pletiv, jež je příčinou širokého poměru uhlíku k dusíku C : N (50 a více : 1). Množství dusíku obvykle nepřesahuje 1,5 % sušiny. Produkce vzniklé hmoty bývá často velmi rozdílná (v průměru přibližně deset tun z hektaru) a její objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 100 – 150 (200) kg/m3.


Druhou variantu tvoří travní hmota ze seče intenzivních trávníků, zejména z údržby parkových a parterových travních porostů (sportoviště, hřbitovy, plochy veřejné a sídlištní zeleně). Množství hmoty, které připadá na jednu seč, bývá zpravidla nižší, avšak celkový roční objem produkce je s ohledem na vyšší četnost seče srovnatelný s předchozí kategorií. Hmota je tvořena krátkými segmenty o délce několika milimetrů, její objemová hmotnost se pohybuje kolem 200 – 300 kg/m3, což představuje množství čtyř až šesti tun na hektar. Travní hmota se vyznačuje vysokou vlhkostí 50 až 70 % a poměrem C : N na úrovni 30 (40) : 1. Uváděné vlastnosti ji proto předurčují k rychlému sesedání a za vyšších teplot k zapaření doprovázenému vznikem hydrolýzních procesů.

http://www.chatar-chalupar.cz/mulcovani-travy/

Na jednom metru čtverečním trávníku narostou až 2 kg travní hmoty za rok. U trávníku s plochou 1 000 m² jsou to tedy dvě tuny travní hmoty!


24.2.2020 20:31:26