todo
Kategorie: linux

kryt monta. jamy
hacky do montazni jamy - skoba se zavitem
opera kvitek
tece vana
nova ryna

tece sprcha
spary v koupelne
dira ve vane od trysek

linka namontovat spodek
linka vyrovnat
linka uchyty

mrizka digestor


19.9.2019 22:58:11