mysql replace
Kategorie: linux

UPDATE automat_vstup SET poznamka2=REPLACE(poznamka2,'vs2','vs-zalohova')


12.12.2017 17:25:30