DoS
Kategorie: linux

Mno, jak už tady padlo, tak by mohlo pomoci toto (proti syn flood) :

iptables -N dos_utok
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn -j dos_utok
iptables -A dos_utok -m limit --limit 1/s --limit-burst 5 -j RETURN
iptables -A dos_utok -j DROP

Tím jsme omezili počet spojení na 5 za sekundu
K tomu bych přidal ještě tyto dva řádky :

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn -j dos_utok
iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --syn -j dos_utok

Proti DoS pomocí tzv. echo-request by mohlo částečně pomoci toto :

iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp --icmp-type echo-request -j dos_utok
iptables -A FORWARD -i eth0 -p icmp --icmp-type echo-request -j dos_utok

Tímto zahrneš do pravidla pro syn i žádosti o ping.
Ale to není jediná obrana, částečně by ti mohl pomoci také xinetd.

http://www.abclinuxu.cz/forum/show/148623

http://www.abclinuxu.cz/forum/show/71519

http://www.abclinuxu.cz/forum/show/140232


23.10.2006 21:12:14