schody točité
Kategorie: ostatni

Minimální otvor ve stropě na schody KOLOVRAT 1200/700,
Schody SAFARI 1300/1300.


8.12.2011 22:41:08