text shadow
Kategorie: ostatni

text-shadow:#4d5051 1px 1px 0px;


25.1.2011 0:50:52