401 402 403 404
Kategorie: linux

# kód 404 - Page not found - Stránka nenalezena
# kód 403 - Forbidden - Přístup odmítnut
# kód 500 - Internal Server Error - Interní chyba serveru
# kód 401 - Authorization Required - Požadována autorizace
# kód 400 - Bad request - Chybné zadání požadavku


27.1.2010 0:49:45